Jazdecká turistika

Huculský kôň, kedysi používaný ako nosič, dnes hľadá nové uplatnenie. Jednou z možností je turistické jazdenie. Pre tieto účely je hucul zvlášť vhodný. Predurčuje ho k tomu jeho kľudná povaha a neľakavosť v neznámom teréne. Jeho pevné chody a rozvážnosť pohybu sú zárukou zdolania aj ťažších terénov s jazdcom začiatočníkom. Príďte k nám a vyskúšajte jazdu na huculovi peknou prírodou. Čakajú vás nezabudnuteľné zážitky. Prekrásne horské vychádzky Vás príjemne naladia a pomôžu zrelaxovať od každodenných starostí.

Ponúkame Vám

 • vychádzky do prírody
 • jazdenie na jazdiarni
 • 10h jazdecký výcvik
 • putovanie na koni
 • týždenné letné detské jazdecké kurzy
 • vodenie detí
 • školské výlety
 • firemné akcie
 • horsemanship semináre
 • poradenstvo o chove hucula

Cenník jazdeckých služieb:

Jazda na koni:

vychádzka do prírody malý okruh (cca 30min v kroku) 20 €
vychádzka do prírody veľký okruh (cca 1h v kroku) 30 €
- €
- €
-€

- €
 • Jazda na koni v teréne: minimálna doba trvania je 1 hodina, do ktorej sa zarátava aj príprava koňa. Je možné ísť aj na niekoľkohodinovú vychádzku. Absolvovať ju môžu začiatočníci iba v kroku a pokročilí aj v kluse. Z bezpečnostných dôvodov cval v teréne neprevádzkujeme a vychádzky sú pod dozorom povereného pracovníka.
 • Jazda na jazdiarni: na vonkajšej jazdiarni je vedená výuka jazdenia pre dospelých aj deti od 10 rokov, je vhodné pri objednávaní uviesť či máte záujem o jazdu pre začiatočníkov alebo pre pokročilých. Minimálna doba je 30 min, do ktorej sa zaratáva aj príprava koňa.
 • Vodenie detí: veková hranica nie je obmedzená, kôň je vedený pracovníkom na kruhu.
 • Pracovník môže pri neskorom nástupe na jazdu nad 30 min. odmietnuť objednávku.

Jazdci sú pred jazdou povinne vybavení bezpečnostnou prilbou a sú poučení o základoch bezpečnosti pri práci s koňom. Jazdenie a výcvik je na vlastné nebezpečie jazdcov.

Školske, firemné a spoločenské akcie u nás.

Hucul – potomok divého koňa včera a dnes

Charakteristika:

 • návšteva ekofarmy s chovom Hucula – potomka divokého karpatského koňa Tarpana. Spoznanie príbehu Hucula – (koňa divokejšieho ako je Mustang), ktorého predkovia sa slobodne preháňali po pastvinách a lesoch Slovenska. Praktická ukážka nauzdenia a osedlania koňa, spojená s jazdou na koni je samozrejmosťou. Pre náročnejších – horsemanship – ukážka komunikácie človeka s koňom.

Podstata ekofarmy

 • poslanie ekofarmy – záchrana a ochrana chovu huculov na Slovensku
 • Hucul – je pôvodné plemeno koňa karpatského oblúka, priameho potomka divého koňa tarpana, do vývoja ktorého zasiahol človek krížením s inými plemenami. Zároveň ho domestikoval, odchoval v horskom prostredí, čím si hucul zachoval vlastnosti divých koní (tvrdohlavosť, pud sebazáchovy, silný stádový pud, tvrdosť, odolnosť voči chorobám a počasiu, malý vzrast, pevné, ale drobčivé chody). Hucul je pre svoje vlastnosti využiteľný v turistike, už menej komerčne (ťažné účely,..). Organizácia FAO zapísala hucula do zoznamu ohrozených zvierat. V 70. rokoch žilo na zemi cca 300 koní, v súčasnosti do 5000 ks.
 • horsemanship – metóda prirodzeného partnerstva a komunikácie s koňmi, využívaná pri práci s nimi. Metóda, v ktorej človek cestou poznania života, potrieb a myslenia koňa je schopný komunikovať s dušou koňa, jeho prirodzenou rečou – pomocou reči tela.

Obsah programu:

 • prezentácia o huculskom koňovi, jeho charaktere, vývoji, živote vo voľnej prírode, využití človekom – informatívna časť
 • praktická ukážka inštruktora – nauzdenie koňa, osedlanie koňa, jazda na koni
 • jazda účastníkov na koni za asistencie inštruktora
 • horsemanship – praktická ukážka komunikácie koní (za príplatok podľa cenníka)
 • možnosť hier na detskom ihrisku

Cenník:

skupina detí do 25 os. 1 ½ hodiny 85 €
skupina detí 26 – 45 os. 2 hodiny 110 €
horsemanship 1 hodina 35 €

Miesto konania:

 • ekofarma Sihla

Poznámky:

 • len na objednávku vopred

Túlavé kopýtka

Charakteristika:

 • tento jednodňový program je určený všetkým, ktorí chcú vysadnúť do sedla a putovať po okolitej prírode Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Ďeň si spríjemníme ukážkami zbojníckej školy (vrhanie nožom, lukostreľba) rozprávaním príhod zo života, poznávaním nových ľudí a spevom pri ohni. Pre náročnejších – horsemanship – ukážka metódy prirodzeného partnerstva a komunikácie s koňmi, využívaná pri práci s nimi. Metóda, v ktorej človek cestou poznania života, potrieb a myslenia koňa je schopný komunikovať s dušou koňa, jeho prirodzenou rečou – pomocou reči tela.

Obsah programu:

 • prezentácia o huculskom koňovi, jeho charaktere, vývoji, živote vo voľnej prírode, využití človekom – informatívna časť
 • jazda účastníkov na koni v prírode za asistencie inštruktora
 • zbojnícka škola (vrhanie nožom, lukostreľba)
 • opekanie, občerstvenie
 • horsemanship – praktická ukážka komunikácie koní (za príplatok podľa cenníka)

Cenník:

min. 4 – max. 10 osob 3-4h jazdy na koni 100 € / 1 osoba
od 11- 20 osob Veľký okruh cca 1h na koni 70 € / 1 osoba
od 20 – 30 osob Malý okruh cca 30 min na koni 5O € / 1 osoba
horsemanship 1 hodina 35€

Miesto konania:

 • ekofarma Sihla

Poznámky:

 • len na objednávku vopred

Jazdci sú pred jazdou povinne vybavení bezpečnostnou prilbou a sú poučení o základoch bezpečnosti pri práci s koňom. Jazdenie a výcvik je na vlastné nebezpečie jazdcov.

Horsemanship

Charakteristika:

 • Horsemanship je metóda, kde človek cestou poznania života, potrieb a myslenia koňa sa dostáva do stavu, v ktorom je schopný komunikovať s koňom jeho prirodzenou rečou. Je to metóda, kde pracujeme s konskou dušou. Čím viac sa človek obrazne povedané stane koňom, tým ďalej sa dostane k pochopeniu koňa, jeho osobnému problému. Čím viac citu použije v práci s takýmito koňmi, tým viac citu sa človeku dostane. Základ života každého živého tvora, a teda aj koňa je sloboda. Nikdy na to nezabudnime. Veľmi zvláštna a krásna je premena človeka poznaním života koňa.

Obsah programu:

 • čo je horsmenship
 • práca zo zeme – napojenie, tlak – uvoľnenie, scitlivenie – odcitlivenie, odnaučiť – naučiť
 • poznanie – rešpekt – dôvera – porozumenie – priateľstvo
 • obsadanie koňa
 • práca v sedle, práca s ťažiskom,
 • nakladanie do prepravníka

Cenník:

kurz horsmenshipu 1 osoba 17€/ 1 osoba/1 deň
ustajnenie vlastného koňa 1 deň 4€/ deň

Miesto konania:

 • ekofarma Sihla

Poznámky:

 • možnosť ustajniť vlastného koňa a riešiť konkrétne jeho problémy
 • na počte osôb nezáleží – môže sa zúčastniť aj jeden záujemca
 • pri skupine väčšej ako 5 osôb cena 15€/ osoba
 • kurz trvá 5h vrátane 30 min. prestávky
 • len na objednávku vopred

počítadlo.abz.cz