• Váš košík je prázdny

Náš chov

Charakteristika chovu 

Tak ako v minulosti, aj dnes, tvrdé podmienky v chove na Sihle určujú charakter a exteriér hucula, najmä: výšku, otužilosť, odolnosť, kľudný temperament, kone sú bez ustajnenia v ekologických podmienkach bez neobmedzeného, 24 hod. voľného pohybu s prístupom k vode a potrave. Stravu huculov v letnom období tvorí výlučne horská paša, bez jadrového, alebo iného krmiva a to aj pri dennom pracovnom nasadení, pričom z 24 hodinového denného cyklu často kobyly pracujú aj 5 a viac hodín denne.

V zimnom období sú kone kŕmené výlučne lúčnym horským senom, 2 krát denne ráno a večer bez ustajnenia s neobmedzeným pohybom a prístupom k vode. Proces stohovania a kŕmenia senom prebieha ručne. Seno sa kvôli skrátenému vegetačnému obdobiu zbiera z lúk len raz a ukladá sa do stohov.

Od novembra do apríla sú kone odstavené z pracovného využitia kvôli extrémnym životným podmienkam. V zime si nelíhajú kvôli odpočinku iba výnimočne, počas veľmi pekných slnečných dní. Sihlianske huculské kone sa v mesiacoch september, október, november výrazne obaľujú tukom, narastie im až 5-6 cm dlhá srsť, aby lepšie zvládli extrémne mrazy často -25 ºC výnimočne -30ºC až -35ºC.

Pri pracovnom zaťažení v tomto zimnom období, nie je žiadúce, aby dochádzalo u koní k poteniu, kvôli extrémnym mrazom a vonkajšiemu polotabúnnemu chovu, kde sa hucul (bez suchého ustajnenia) len ťažko a pomaly vysušuje. Potením stráca tukovú vrstvu, ktorá ho ochraňuje pred mrazmi.

Senné kŕmne obdobie trvá 6-7 mesiacov. Ku koncu zimy kobyly schudnú cca 50 kíl, ktoré rýchlo naberajú z čerstvej a veľmi výživnej jarnej paše. S príchodom jari dlhá zimná srsť vypadáva a mení sa na hladkú a lesklú. Prírodné prostredie priaznivo vplýva na otužilosť koní a odolnosť voči chorobám. Celoročné pasenie v stádovom odchove bez ustajňovania priaznivo pôsobí na nervový aparát a psychickú vyrovnanosť.

Dovoz koní na Sihlu je nutné uskutočniť do októbra kvôli drsnému sihlianskemu podnebiu a aklimatizácii kobýl. Kobyly privezené v zimných mesiacoch sú neprispôsobené zodpovedajúcim osrstením, sú extrémne zaťažené chladnými prírodnými podmienkami a chvejú sa zimou.

Všetky kone chodia bosé bez podkov a to aj pri práci. Vyznačujú sa veľmi dobrou, tvrdou a kvalitnou rohovinou. Korektúru robíme každému jedincovi 2x do roka. Každý kôň má svoju vlastnú povahu. Rozmanitosť pováh je tak veľká, že nás každé zviera vždy niečím prekvapí.

Kobyly

Najsilnejšiu ruju u kobýl pozorujeme na jar v máji, ktorá sa pravidelne opakuje, postupne slabne a v zimných mesiacoch je len veľmi ťažko pozorovaná. Pripúšťacie obdobie trvá od mája do polovice augusta, aby sa žriebätá nerodili v zimných mesiacoch, ktoré niekedy pretrvávajú aj do apríla. Kobyly pripúšťame žrebcom z ruky, pričom ruju a žrebnosť sledujeme len pozorovaním. Pôrody sú spontánne v stáde bez zásahu človeka. 80 % pôrodov prebieha v nočných a skorých ranných hodinách. Tento akt je absolútne rešpektovaný celým stádom. Matky so žriebätami majú zvláštne privilegované postavenie. V tomto čase sú aj hierarchicky nižšie postavené kobyly prijímané do skupiny matiek a je im preukazovaný rešpekt v záujme ochrany potomstva. Táto ochrana trvá približne do veku 6 mes. mláďaťa. Počas žriebäcieho obdobia stádo kobýl prijíma žriebätá ako časť stáda, časť rodiny a spolu prispievajú k ich ochrane a výchove. V noci sú kone celý čas na pastvine a pri ohrození sa radi kvôli ochrane zdržujú v blízkosti ľudských obydlí. Žrebné kobyly a kobyly týždeň po ožrebení sa z pracovného procesu nevynechávajú.

Žriebätá

Žriebätká sa rodia v stáde na pastvine bez zásahu človeka. Výnimočne asi v 3 prípadoch z 50 pôrodoch musel pomôcť človek. Zaujímavosťou je, že kobyly pri problematických pôrodoch rodili cez deň aby dali najavo problém a s úplnou dôverou sa spoľahli na pomoc človeka. Žriebätká po pôrode sú v okamžitom kontakte s celým stádom. Sociálne väzby a prírodné inštinkty sa nerušia ale upevňujú a zachovávajú. Nemajú problémy neskôr pri pripúšťaní, žrebení a s výchovou žriebät. Na Sihle sa len zriedka narodia menej ako 2 žriebätá, preto mláďatá zostávajú hravé a spoločenské čo priaznivo vplýva na ich nervový systém. Tieto vlastnosti a stádové zákony si uchovávajú celý život. Ostatné kobyly po pôrode požierajú plodový obal a placentu kvôli ochrane pred predátormi a dopĺňaniu cenných živín. Tieto zvyky a inštinkty si osvojujú aj žriebätá. Sihlianske žriebätá sú z jarného rodenia, len zriedka z letného, len výnimočne z jesenného. Na jeseň sa každé žriebä identifikuje výpalom, priradí sa mu životné číslo a dostane preukaz pôvodu.

Žrebci

Zhrnutie

Kone zo Sihli sú z ekologického chovu, sú mimoriadne otužilé s nenarušenými prírodnými vzťahmi, odolné voči chorobám, pevnej konštitúcie, skromné a v práci vytrvalé. Vďaka citlivému a profesionálnemu prístupu sú naše hucule povahovo preverené a veľmi vhodné pre prácu s deťmi a začiatočníkmi. Kone v stáde sú zorganizované do jedného celku, kvôli zjednodušeniu denného režimu pre pracovníkov, sú veľmi spoločenské, zvedavé, zo záujmom o človeka, bez samotárskych a iných zlozvykov. Sú prevažne slovenského pôvodu, pôvodného exteriéru a pokojného charakteru bez zásadnejšieho prílivu moderných trendov. Na Sihle pracujeme s huculmi pomocou metódy horsemanship, preto sa nám darí vytvárať medzi koňmi a pracovníkmi akési partnerstvo a priateľstvo. Na základe tejto metódy sa kone bez väčších problémov ošetrujú, obsadajú, nakladajú do prepravníkov pri cestách za športom. Dá sa povedať, že prijímajú zodpovednosť za svoje správanie pri práci s človekom. Medzinárodným športom výrazne zvyšujeme jazditeľnosť a úžitkovosť našich huculov na vysokú medzinárodnú úroveň.

Sme nároční pri predaji na výber majiteľa. Ak majiteľ, ktorý kúpil z nášho chovu koňa a z akéhokoľvek dôvodu ho neskôr predáva snažíme sa ho odkúpiť späť. Máme radi svoje kone a nechceme, aby sa túlali od jedného majiteľa k druhému. Majiteľom naších koní poskytujeme pomoc, informácie a poradenstvo ohľadom chovu hucula a tak sa snažíme dostať hucula do povedomia verejnosti.


Plemenný žrebec Gurgul XII /Castor
nar. 18.2.2002
otec: 343 Gurgul Zmrzlik
matka: Passa po Neszor